Jagodić, Petar

Jagodić, Petar (zvan Kuridža), vođa pučke bune u sjevernoj Dalmaciji (Bilišani, kraj Obrovca, oko 1666 – Zadar, 9. IV. 1749). Pravoslavni paroh u Biovičinu selu. Godine 1704. predvodio protumletačku bunu seljaka (uglavnom pravoslavnih) u Bukovici i Ravnim kotarima (tzv. Kuridžina buna), koja je najavila znatnije seljačke pokrete u XVIII. st., ali nije prešla okvire socijalno-ekonomskoga pokreta. Uhićen je 1708. i do 1746. zatočen u Mlecima. Posljednje godine života proveo je u Zadru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: