Jajce

Jajce
Jajce, grad u sred. Bosni, u Jajačkoj kotlini, na ušću Plive u Vrbas, 50 km j od Banje Luke, BiH; 10 000 st. Elektrokem., drvna ind.; rudnici željeza, bakra i gipsa; hidroelektrane Jajce I, II, III; turizam i šport. Dva plivska jezera, vodopad Plive (22,5 m). Bogata kult.-pov. baština iz staroga i sr. vijeka. Naseljeno u pretpov. i rim. doba. U XIV. st. u posjedu velikaške obitelji Hrvatinić; Hrvoje Vukčić ovdje podiže utvrđeni grad između 1391. i 1404. Sred. XV. st. prijestolnica bos. vladara; najveći uspon dostiže u doba kralja Stjepana Tomaša (kapela i kralj. dvor, o. 1457). U J. je okrunjen (1461) i pogubljen (1463) posljednji bos. kralj Stjepan Tomašević. Nakon pada Bosne kraće vrijeme pod tur. vlašću; zauzima ga kralj Matija Korvin i pretvara u sjedište → Jajačke banovine. Pod tur. vlašću od 1527; dio Bos. sandžaka i sjedište kadiluka. Austr. vojska zauzima ga 1878. te otada dijeli sudbinu Bosne. U vrijeme II. svj. rata u J. je održano II. zasjedanje AVNOJ-a (29. XI. 1943).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: