Fio (Fijo), Oliver

Fio, Oliver, hrvatski pomorski ekonomist (Pula, 23. I. 1915 – Split, 21. I. 1987). Pomorski časnik i kapetan duge plovidbe. Završio Pomorsko-trgovačku akademiju u Kotoru 1933. Kapetan duge plovidbe. Doktorirao na Pomorsko-ekonomskom fakultetu u Napulju 1963. Upravitelj Pomorskoga muzeja (od 1966.  Zavod za pomorsko-društvene znanosti JAZU) u Splitu. Predavao organizaciju i ekonomiku poduzeća i pomorsko-ekonomsku geografiju u Višoj pomorskoj školi u Splitu. Pridonio razvoju pomorskoga školstva u Splitu i Zadru. Djela: Prilozi poznavanju pomorskog školstva na našoj obali u XIX. stoljeću; Parobrodarstvo Dalmacije 1878–1918; Pomorci otoka Hvara 1871–1964; Ekonomski i društveni značaj suvremenog pomorskog prijevoza osoba.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: