Fittig, Rudolf

Fittig, Rudolf, njem. kemičar (Hamburg, 6. XII. 1835 – Strasbourg, 19. XI. 1910). Prof. u Tübingenu (od 1969) i Strasbourgu (od 1976). Prvi proučavao djelovanje natrija na org. spojeve, dobio spojeve difenil, toluen, fenantren, fluorantren i dr. Sintetizirao mnoge aromatske ugljikovodike djelovanjem elementarnog natrija na alkil-halogenide (Fittigova sinteza). Zaslužan za pokretanje i izdavanje časopisa Annalen der Chemie (1895–1910).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: