fiziologija

fiziologija (grčki: fýsis priroda, logos riječ; znanost), jedna od temeljnih bioloških znanosti koja proučava pojave i procese svojstvene živim bićima u normalnim okolnostima. Na osnovi proučavanja (promatranja i eksperimentiranja) ona kvalitativno i kvantitativo analizira i klasificira te pojave, uočava njihov redoslijed, proučava uvjete koji određuju pojedine funkcije te formulira određene zakonitosti. Pritom se služi spoznajama biofizike, biokemije, molekularne biologije, genetike i dr. Opća fiziologija proučava pojave zajedničke svim živim bićima, dok se specijalna fiziologija dijeli na fiziologiju čovjeka, fiziologiju životinja i fiziologiju biljaka. Kao spona tih grana razvila se poredbena (komparativna) fiziologija, kojoj je bliska evolucijska fiziologija koja proučava fiziološke pojave i procese na različitim stupnjevima filogenetskog i ontogenetskog razvitka. Postoji i podjela na organske sustave (na primjer neurofiziologija, endokrinologija). Neke grane fiziologije proučavaju specifične fiziološke pojave (na primjer elektrofiziologija), dok su druge praktički usmjerene kao fiziologija prehrane, fiziologija rada, fiziologija športa, avijacijska, podmorska, svemirska fiziologija. Znanost koja proučava poremećene funkcije organizma, njihov uzrok, mehanizam nastanka, tijek i posljedice naziva se patološka fiziologija (patofiziologija), koja povezuje temeljna prirodoslovna istraživanja s kliničkom medicinom. Fiziološka istraživanja i zapažanja možemo pratiti još od antičkoga doba, no tek će eksperimentalni pristup dati fiziologiji znanstveni smjer. Najvažniji istraživači na tom području bili su Englez → W. Harvey (XVII. stoljeće), Švicarac → A. v. Haller (XVIII. stoljeće), Francuzi → F. Magendie i → Cl. Bernard (1. polovina XIX. stoljeća) te Rus → I. P. Pavlov (prijelaz XIX. u XX. stoljeće). Napose su se fiziološka istraživanja u XX. stoljeću obogatila izolacijom i sintezom hormona, otkrićem funkcije enzima i sustava prijenosnih tvari u živčanom sustavu te brojnim otkrićima na molekulskoj i genskoj razini. → biologija; → medicina

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: