Transsibirska željeznica

Transsibirska željeznica, želj. pruga koja povezuje Moskvu i Vladivostok, duga o. 9200 km. Danas, a os. u prošlosti, imala je veliko ekon., voj. i strateško značenje za Rusko Carstvo i SSSR. Izgradnju je inicirao car Aleksandar III. u 1880-ima. Pruga duga 4045 km završena je 1904, njezina ist. trasa prolazila je kroz Mandžuriju (Kina). Današnja duža trasa, koja je u potpunosti na teritoriju Rusije, završena je 1916. Pruga je donijela prekretnicu u naseljivanju, industrijalizaciji i iskorištavanju prir. dobara Sibira. Ukupno putovanje putničkim vlakom traje o. 6 dana.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: