Gallina, Giacinto

Gallina, Giacinto, tal. komediograf (Venecija, 31. VII. 1852 – Venecija, 13. II. 1897). Pod utjecajem Goldonija pisao komedije ugl. na venec. teme. Važ. djela: Obiteljske svađe; Bakin ljubavnik; Serenissima; Tako ti je na tom svijetu, dijete moje.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: