Gaži, Franjo

Gaži, Franjo, hrvatski političar (Hlebine, 13. II. 1900 – Zagreb, 15. XI. 1964). Vodeći član Hrvatske seljačke stranke u Koprivnici 1930-ih godina. Sudionik antifašističkoga pokreta u II. svjetskom ratu. Vijećnik ZAVNOH-a i potpredsjednik AVNOJ-a 1944. Potpredsjednik vlade Narodne Republike Hrvatske 1945–53. Zastupnik Ustavotvorne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Zastupnik u Hrvatskom saboru od 1945. i član njegova prezidija u više navrata. Glavno djelo: Naš put u borbi za slobodu (1945).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: