Gierke, Otto von

Gierke, Otto von, njemački pravnik (Stettin/Szczecin, Poljska, 11. I. 1841 – Berlin, 10. X. 1921). Profesor pravne povijesti i građanskoga prava na sveučilištima u Breslauu (Wrocław) 1871–74, Heidelbergu 1884–87. i Berlinu od 1887. Sljedbenik takozvane povijesno-pravne škole. Bavio se istraživanjem njemačke zadruge koju je držao otjelovljenjem iskonskoga njemačkog prava. Zalagao se za decentraliziranu vladu; inspirator Weimarskog ustava iz 1919. Djela: Njemačko zadrugarsko pravo (I–IV), Njemačko privatno pravo (I–III).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: