Gillray, James

Gillray, James, engleski karikaturist (Chelsea/London, 13. VIII. 1756 – London, 1. VI. 1815). Izradio više od 1500 britkih karikatura u kojima na duhovit i jezgrovit način izruguje pripadnike engleskoga visokog staleža, filistarske vladare i malograđane.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: