Mirić, Milan

Mirić, Milan, hrvatski književnik (Gornje Dubrave, kraj Ogulina, 14. XI. 1931). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1956). Piše eseje, novele, drame. Jedan od utemeljitelja časopisa Razlog (1961–68); u nakladništvu (Naprijed i dr.), urednik značajnih biblioteka. U pripovijetkama te u romanu Olovni slog (1968) bavi se prekretnim povijesnim temama izražavajući moralno-političke preokupacije “razlogovske generacije”. Eseji: Rezervati (1970), Pisma iz rezervata (1975); pripovijetke Ostatak iskušenja (1968) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: