glasnost

glasnost (ruski: otvorenost), naziv za politiku liberalizacije raznih aspekata sovjetskoga javnog života koju je uveo → M. S. Gorbačov. Pod tim imenom sovjetska vlada usvojila je 1986–90. Niz mjera usmjerenih na uvođenje slobode izražavanja i informiranja i veće otvaranje prema Zapadu. Sastojale su se u ukidanju cenzure na knjige, kazališna djela, filmove, u oslobađanju političkih disidenata iz zatvora, u uvođenju vjerske tolerancije, prevrednovanju sovjetske povijesti, zabrani miješanja države u privatni život građana i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: