Graener, Paul

Graener, Paul, njemački skladatelj (Berlin, 11. I. 1872 – Salzburg, 13. XI. 1944). Profesor Konzervatorija u Leipzigu i Sternova konzervatorija u Berlinu, ondje i profesor (1935–41) na pruskoj Akademiji umjetnosti. Kasnoromantični lirik. Djela obuhvaćaju opere, 3 simfonije, simfonijetu, koncerte za klavir i za violončelo, 6 gudačkih kvarteta, 2 sonate za violinu i klavir, sonatu za violončelo i klavir.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: