Guilford Courthouse

Guilford Courthouse, lokalitet nedaleko od Greensboroa u Sjev. Karolini, SAD. U vrijeme Amer. rata za nezavisnost ovdje je 15. III. 1781. amer. vojska nanijela težak poraz engl. postrojbama, nakon čega su Englezi izgubili nadzor nad cijelom Karolinom. Danas nac. park (Guilford Courthouse National Military Park).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: