Hamilton, Richard

R. Hamilton Ona, London, Tate Gallery
Hamilton, Richard, engl. slikar i grafičar (London, 24. II. 1922 – London, 13. IX. 2011). Slikarstvo studirao na nekoliko londonskih umjetničkih škola; član Independent group 1950-ih godina. Poznat autor kolažiranih, ready-made pop-artističkih i kompozicija novoga realizma (Hommage a Chrysler Corp.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: