Hanson, Duane

D. Hanson Žena s kolicima za nabavku namirnica
Hanson, Duane, amer. kipar (Alexandria, 17. I. 1925 – Boca Raton, 6. I. 1996). U naravnoj veličini oblikuje hiperrealistične ljudske figure raznih društv. položaja, upotrebljavajući podatne plastične mase (Žena s kolicima za nabavku namirnica).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: