hekto-

hekto- (grč.), znak h, predmetak u nazivu decimalne jedinice i znači 100 puta, npr. 1 hl = 100 L (litara) ili hPa = 100 Pa (paskala).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: