Hercegović, Ahmed-paša

Hercegović, Ahmed-paša, tur. državnik i vojskovođa (Herceg Novi, o. 1456 – kraj Haleba, Sirija, 1517). Najmlađi sin hercega Stjepana Vukčića Kosače. Prešao na islam i promijenio ime Stjepan u Ahmed. U razdoblju od 1497. do 1515. četiri puta veliki vezir; 1509–10. galipoljski sandžak-beg. Sudionik tur. voj. pohoda na Perziju (1514) i Egipat.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: