Herculano de Carvalho e Araújo, Alexandro

Herculano de Carvalho e Araújo, Alexandro, port. književnik i povjesničar (Lisabon, 28. III. 1810 – Vale de Lobos, 13. IX. 1887). Sa J. Garettom utemeljio romantičarsku školu u Portugalu. Uređivao reviju Panorama (1837–44). Istaknuo se pjesmama (Glas proroka; Zaručnikova harfa), pov. romanima (Cistercit) i novelama (Legende i priče). Vrlo je važna njegova Povijest Portugala (1846– 53), a priredio je i zbirku dokumenata Portugalski povijesni spomenici.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: