hilozoizam

hilozoizam (grč. hýlē tvar, zoé život), pripisivanje životnih i psih. obilježja čitavoj prirodi, odn. mišljenje da je čitava materija prožeta životom. Teorija je vjerojatno potekla iz animizma, a h. se javlja u grč. filozofiji kod Jonjana (Tales, Anaksimen, Heraklit), te poslije kroz čitavu povijest filozofije (Giordano Bruno, Paracelsus, E. Haeckel).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: