Hirschvogel, Augustin

Hirschvogel, Augustin, njem. slikar, grafičar i kartograf (Nürnberg, 1503 – Beč, 1553). Sljedbenik A. Altdorfera, slikar renesansnih obilježja dunavske škole, slikao na staklu, bavio se izradom keramike, emajla i grafika (bečke vedute i panorame); pisao knjiž. djela; kao geodet uveo primjenu triangulacije. Kartografsku djelatnost započeo u Ljubljani 1536. prikupljajući podatke za izradu karte hrv.-tur. granice koja do danas nije pronađena. God. 1565. posmrtno je objavljena karta Ugarske, koju je H. izradio u drvorezu. Umanjena kopija te karte pod nazivom Karta Slavonije, Hrvatske, Kranjske, Istre… nalazi se u Orteliusovu atlasu, a kao Karta Ilirika u De Jodinu atlasu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: