ekvativ

ekvativ (latinski) 1. Naziv za padež nekih jezika kojim se izražava jednakost ili sličnost, čemu u hrvatskome odgovara iskaz kao npr. kao... 2. Naziv za stupanj komparacije pridjeva nekih jezika kojim se izražava jednakost, čemu otprilike odgovara hrvatski sklop tako … kao.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: