Hribovšek, Ivan

Hribovšek, Ivan, slov. pjesnik (Radovljica, 19. VI. 1923 – V. ili VI. 1945). Mobilizaciju u njem. vojsku izbjegao pristupanjem gorenjskim domobranima, zbog čega je pogubljen na kraju II. svj. rata. Za života objavio Pesmice (1939) i Pesmi Marijana Gostiše (1939), dok su mu postumno izišle knjige Pesem naj zapojem (Buenos Aires, 1965) i Pesmi (1990).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: