Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo

Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo, državna zajednica nastala 1102. izborom ugarskoga kralja Kolomana za hrvatsko-dalmatinskoga kralja. Zasebnost Hrvatskoga Kraljevstva izražavala se u odvojenom krunjenju ugarskih vladara (Kolomana i njegova sina Stjepana) za hrvatske kraljeve i posebnom izricanju Hrvatske i Dalmacije kao samostalnih dijelova u sklopu zemalja krune sv. Stjepana. Kraljevsku vlast u Hrvatskoj zastupao je ban, uz kojega su državno-političku posebnost Hrvatske izražavala i druga tijela vlasti i uprave (na primjer Sabor). Tijekom idućih stoljeća Hrvatska je u odnosu na Ugarsku više puta djelovala kao neovisan državni čimbenik (izbor Ferdinanda Habsburškog za hrvatskoga kralja 1527, → pragmatička sankcija 1712. i dr.); u vrijeme revolucije 1848. Hrvatski sabor jednostrano je prekinuo sve državno-pravne veze s Ugarskom. Zajednica je u ponešto izmijenjenom obliku obnovljena 1868. (→ Hrvatsko-ugarska nagodba), da bi definitivno bila razvrgnuta raspadom Austro-Ugarske Monarhije 1918.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: