Hunter, John

Hunter, John, škotski liječnik i kirurg (Long Calderwood, 13. II. 1728 – London, 16. X. 1793). Osnivač patološke anatomije u Engleskoj. Bavio se poredbenom biologijom, anatomijom, fiziologijom i patologijom. Proučavao gonoreju i sifilis.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: