Ilić, Ljubo

Ilić, Ljubo, general JNA i diplomat (Split, 16. IV. 1905 – Beograd, 20. III. 1994). Diplomirao arhitekturu i urbanizam u Parizu 1931. Član Komunističke partije Jugoslavije; za Španjolskoga građanskog rata časnik republikanske armije. Interniran u francuskom logoru 1941–43. Nakon bijega borac francuskoga pokreta otpora, zapovjednik francuske Južne zone, potom svih stranih postrojba u Francuskoj. Francuski general 1944. Jugoslavenski vojni ataše u Parizu 1944–45; predstavnik Jugoslavenske armije u Stožeru savezničkih snaga 1945. General JNA. Veleposlanik u više zemalja Latinske Amerike, Skandinavije i u Švicarskoj. Suprug Zinke Kunc-Milanov od 1952.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: