suptraktivno miješanje boja

suptraktivno miješanje boja, stvaranje osjeta nove boje suptrakcijom (oduzimanjem) dijelova spektra kroz filtar ili mehan. miješanjem pigmenata (modrozeleni, purpurni ili žuti). Osnova za stvaranje višebojnih otisaka u tisku. Supr. → aditivno miješanje boja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: