Narodni list (Il Nazionale)

Narodni list (Il Nazionale), list pokrenut 1. III. 1862. u Zadru, okupljao je liberalne i nacionalno svjesne hrv. intelektualce, bliske Nar. stranci u Dalmaciji. Isprva izlazio kao prilog unutar šireg obujma lista na tal. jeziku (Il nazionale). Zbog težnji sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom, u polemici s autonomašima; vlasti su ga više puta sudski gonile i plijenile. Od urednika ističu se N. Nodilo, L. Matić i J. Biankini; izlazio do 1920.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: