Hall, Charles Martin

Hall, Charles Martin, američki kemičar (Thompson, Ohio, 6. XII. 1863 – Daytona Beach, 27. XII. 1914). Studirao kemiju u SAD-u i Njemačkoj. Neovisno o Paulu L. Héroultu našao prvu metodu za komercijalnu proizvodnju aluminija elektrolizom boksita (1886).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: