Japodi

Japodi, brončana kapa, Zagreb, Arheološki muzej
Japodi, pera s tri lica
Japodi (grč. Iápodes; lat. Japodes), ilir. pleme koje je obitavalo na području Like i Pounja; nakon provale Kelta (←IV. st.) prisutni i keltski utjecaji (Stralon). U starije doba sudjelovali u seobama prema juž. Italiji; spominju se i u Umbriji (←III. –←II. st.). U ant. vrelima opisani su njihovi ratovi s Rimljanima, započeti ←129, kada je konzul Gaj Sempronije Tuditan poveo protiv njih prvi rat. U ratu protiv Oktavijana (←35. do ←33) J. su pružali snažan otpor rim. postrojbama, a u bitkama oko njihova gl. uporišta Metuluma (vjerojatno kraj Josipdola u Lici) bio je ranjen i sam Oktavijan. Pokoreni su tek ←9, a njihova zemlja (Iapuditia) uključena je u sastav rimske provincije Ilirik.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: