Java

Java Mount Broma
Java, polja riže kraj Bandunga
Java, Borabudur
Java (Djawa, također Jawa), otok u Indoneziji; 132 187 km2, 130 007 900 st. Smješten ji od Sumatre, j od Bornea i z od Balija. Četvrti po veličini indonez. otok, na njemu živi više od pol. indonez. stanovništva te je ekon. i polit. središte (na SI se nalazi Jakarta, gl. i najveći grad Indonezije). Izdužen u smjeru I–Z o. 1050 km; brdovit, mnogobrojni vulkani (Semeru, 3676 m); česti jaki potresi; ekvatorska klima. Poljoprivreda (riža, šećerna trska, kava, čaj, kukuruz, kaučukovac, kinin; stočar-stvo; ribarstvo), šumarstvo (tikovina), ležišta nafte, manganove, željezne i drugih ruda; brodogradnja, tekst., prehr. i kem. ind. Administrativno podijeljen na četiri provincije: Banten (krajnji Z), Jawa Barat (Z), Jawa Tengah (središnji dio), Jawa Timur (I); područje gl. grada i posebna regija Yogyakarta također imaju provincijske adm. funkcije. Veći gradovi: Jakarta, Surabaja, Bandung, Cilacap, Semarang, Yogyakarta.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: