Kabili

Kabili, arap. naziv za berbersko stanovništvo u sjev. Alžiru (→ Kabylie); o. 2,5 mil. pripadnika; govore berberskim jezikom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: