kabina

kabina (franc.), izvorno, malena soba kapetana na brodu, poslije brodska prostorija za posadu i putnike. Također, prostor u zrakoplovu i drugdje (telefonska, rendgenska, vozačka, kupaća k. itd.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: