Lomazzo, Giovanni Paolo

Lomazzo, Giovanni Paolo, tal. slikar i pisac o umjetnosti (Milano, 26. IV. 1538 – Milano, 13. III. 1600). Oslikao mnoge crkve u Milanu pod utjecajem Leonarda i njegova slikarskoga kruga. Bavio se proučavanjem proporcija ljudskog tijela, problemima boje, perspektive, kršć. i klas. ikonografije i dr., o čemu je objavio mnogo traktata.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: