kamenolom

kamenolom, Očura
kamenolom, Carrara
kamenolom, prir. nalazište kamena na površini ili u podzemnim rovovima koje služi za građev. i industr. svrhe. U površinskim kamenolomima dobivaju se kameni blokovi za klesarske i kiparske radove ili drobljeni i lomljeni kamen za gradnju cesta, nasipa, ili kao sirovina u građev. ind. U podzemnim rovovima kopa se rijedak i skupocjen kamen. Strojevi i alati: žične pile, pneumatski čekići, bušilice, mehanički batovi, maljevi, klinovi, eksplozivi, drobilice i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: