kartular

kartular Sv. Marije u Zadru, XII. st.
kartular (lat.), isprava; rukopisna zbirka prijepisa isprava, dokumenata, testamenata i sl. izdanih u korist samostana, kaptola, sveučilišta, grada i dr., nastala u svrhu očuvanja dokaza o stečenim dobrima; vrijedan su izvor za proučavanje najranije srednjovj. povijesti; u stručnoj diplomatičkoj literaturi koristi se naziv kopijalna knjiga; najstariji kartulari potječu iz juž. Njemačke iz IX. st. Najpoznatiji kartulari u nas: Povljanski kartular opatije sv. Ivana Krstitelja u Povljanima na Braču (1184, prijepis iz 1250); k. Sv. Petra u Selu (poč. XII. st.), Sv. Krševana i Sv. Marije u Zadru, Sv. Kuzme i Damjana u Rogovu, Zagrebačkoga Kaptola i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: