Kasandrić, Petar

Kasandrić, Petar, hrv. povjesničar književnosti i novinar (Hvar, 15. III. 1857 – Rim, 31. IV. 1926). Ured. Smotre dalmatinske (1888–1918) i Objavitelja dalmatinskog (1894–1918). Pisao na hrv. i tal. jeziku. Autor mnogobrojnih studija o novijoj i starijoj hrv. književnosti te prevoditelj nar. poezije na talijanski. Važ. djela: Fra Andrija Kačić; Oporuka Hanibala Lucića; O životu i djelima M. Marulića.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: