Katančić, Matija Petar

Matija Petar Katančić, Fructus auctumnales, Zagreb 1794.

Matija Petar Katančić, portret
Katančić, Matija Petar, hrvatski književnik, znanstvenik i filolog (Valpovo, 12. VIII. 1750 – Budim, 23. V. 1825). Franjevac. Školovao se uglavnom u Osijeku i Budimu. Predavao u Osijeku i Zagrebu, od 1795. bio je profesor arheologije i numizmatike u Pešti. Njegovo znanstveno i književno zanimanje protezalo se od arheologije, povijesti, zemljopisa i numizmatike do estetike, filologije i književne povijesti, o čemu je objavio velik broj rasprava. Među njegova najznačajnija djela ubrajaju se nedovršeni rječnik hrvatskoga jezika Etymologicon Illyricum te značajan prijevod Svetoga pisma objavljen posmrtno 1831. Poeziju je pisao na latinskom i hrvatskom jeziku, a pjesme je sabrao u zbirku Fructus auctumnales (Jesenji plodovi, 1794). Među prvima je primjenjivao metriku klasičnoga stiha na hrvatski jezik, a kao poznavatelj antičkoga pjesništva, narodne i starije hrvatske poezije te onodobnih književnih kretanja, objedinio je klasicistička i predromantičarska obilježja. Bio je istaknuta književna ličnost Slavonije XVIII. st. i prethodnik ilirske književnosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: