Katanga

Katanga, od 1972. do 1997. Shaba (na svahiliju znači bakar), provincija na JI DR Kongo; 496 877 km2; 4 542 000 st. Plodna visoravan Katanga bogato je poljoprivr. područje (uzgoj pamuka, duhana, kukuruza, povrća); velihe zalihe ruda u ist. dijelu provincije (bakra, kobalta, urana, kadmija, zlata, srebra i dr.). Dva nac. parka (Upemba i Kundelungu). Najvažniji gradovi: Lubumbashi (gl. grad), Kamina, Kolwezi i Likasi (Jadotville).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: