Keita, Modibo

Keita, Modibo, malijski političar (Bamako, 4. VI. 1915 – Bamako, 6. V. 1977). Predsj. vlade Autonomne republike Franc. Sudan 1958, predsj. Ustavotvorne skupštine u Dakaru 1958–60. Prvi predsj. Republike Mali nakon neovisnosti i ujedno predsj. vlade 1960–68. Za svojeg mandata odigrao aktivnu ulogu u profiliranju pokreta nesvrstanosti i Organizacije afr. jedinstva. Svrgnut u voj. udaru 1968.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: