Kern, Vincenc (Vinzenz)

Kern, Vincenc (Vinzenz), austr. kirurg (Graz, 20. I. 1760 – Beč, 16. IV. 1829). Osobni liječnik Franje I. Bavio se osobito urološkom kirurgijom, zagovarao uvođenje principa asepse–antisepse u kirurgiji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: