Švertasek, Bojana

Švertasek, Bojana, hrvatska kiparica i keramičarka (Zagreb, 28. V. 1952). Diplomirala slikarstvo na Akademiji u Zagrebu 1977, školovala se u Pragu u atelijeru za staklo S. Lebenskog 1985. Izrađuje keramičke i staklene skulpture slobodnih asocijativnih oblika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: