Komagena

Komagena, glava božice iz Nemrud Dađa
Komagena (lat. Commagene), ant. pov. pokrajina u si Siriji, između Taura i Eufrata, današnja Turska. Od ←162. do 72. neovisna država kojom je vladala dinastija Orontida. U vrijeme cara Vespazijana (68–79) pripala Rimu; uključena u sastav pokrajine Sirije. Gl. grad Samosata (danas Samsat). Na lokalitetu Nemrud Dađu nađene su ruševine svetišta s reljefima i natpisima.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: