Kontraobavještajna služba

Kontraobavještajna služba (KOS), voj. služba u bivšoj Jugoslaviji koja se bavila organiziranom obranom od stranih obavještajnih službi. Osn. 1952. kada se iz → UDBE izdvaja područje voj. sigurnosti. Preimenovana 1966. u Upravu sigurnosti JNA. U prvoj fazi bavila se borbom protiv tzv. informbiroovske emigracije; u drugoj fazi, od poč. 1960-ih, bavila se prikupljanjem podataka o tzv. neprijateljskoj emigraciji, protivnicima režima izvan zemlje i njihovim vezama s tzv. unutar. neprijateljem. Uz njezinu djelatnost vezuju se aktivnosti protiv demokr. preustroja zemlje, napose protiv osamostaljivanja republika i voj. intervencije JNA.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: