Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija
Koprivničko-križevačka županija, grb
Koprivničko-križevačka županija (VI.), administrativno-teritorijalna jedinica u sjevernoj Hrvatskoj sa sjedištem u Koprivnici;  1779 m2 sa 115 584 stanovnika (2011) ili 65 st./km2. Graniči s Međimurskom županijom na sjeveru, Mađarskom na istoku, Virovitičko-podravskom županijom na jugoistoku, Bjelovarsko-bilogorskom  županijom na jugu, Zagrebačkom županijom na jugozapadu te Varaždinskom županijom na zapadu. Obuhvaća 22 općine (Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje) i tri grada (→ Koprivnica, → Đurđevac i → Križevci).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: