Kossuth, Lajos

Lajos Kossuth
Kossuth, Lajos, mađarski političar (Monok, 19. IX. 1802 – Torino, 20. III. 1894). Zastupnik u Ugarskom saboru (1825–27, 1832–36), urednik središnjega glasila mađarskoga nacionalnog pokreta Pesti Hírlap (1840–44). Jedan od prvaka mađarske revolucije 1848/49; predsjednik Odbora za obranu domovine, a nakon detronizacije Habsburgovaca (od 14. IV. 1849) namjesnik Ugarske. Nakon mađarske kapitulacije 13. VIII. 1849. živio u izbjeglištvu (Osmansko Carstvo, Velika Britanija, Amerika i Italija). U Italiji organizirao mađarsku legiju koja se borila u talijanskom risorgimentu pod Garibaldijevim vodstvom. Politiku dosljedne borbe za mađarsku neovisnost provodio često na štetu nemađarskih naroda, što je u konačnici bio i jedan od uzroka sloma mađarske revolucije. Tek je u izbjeglištvu, upoznavši se i surađujući s političarima iz drugih zemalja Austrijske Monarhije, zastupao znatno prihvatljivija politička motrišta (ideja Dunavske /kon/federacije).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: