Krbek, Ivo

Krbek, Ivo, hrvatski pravnik (Zagreb, 23. VIII. 1890 – Split, 17. I. 1966). Doktorirao 1919. Profesor upravnoga prava u Zagrebu 1928–41. i 1945–61. Gradonačelnik Zagreba 1932–34. Podban Banovine Hrvatske 1939–41. Utamničen 1941–42. Odlazi u partizane 1944. Član Zakonodavne komisije ZAVNOH-a. Pravi član JAZU od 1936. Član Stalnoga arbitražnog suda u Den Hagu. Djela: Upravno pravo Jugoslavije, I–II (1929–32), Dioba vlasti (1943), Prilog teoriji o pojmu prava (1951), Upravno pravo FNRJ, I–III (1955–58), Pravo javne uprave FNRJ, I–III (1960–61), Ustavno sudovanje (1961), Suverenitet, I–II (1964–65).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: