Kzyl-Orda

Kzyl-Orda (prije Akmečet i Petrovsk), gl. grad istoimene oblasti (22 600 km2, 633 000 st.) u sred. Kazahstanu, na r. Sir-Darji; 166 200 st. Oblast obuhvaća kazački dio Aralskog jezera. Osn. u ranom XIX. st., bio gl. grad Kazačke SSR (do 1929). Prehr. i druga laka industrija. Sveučilište.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: