Lasswell, Harold Dwight

Harold Dwight Lasswell
Lasswell, Harold Dwight, amer. politolog (Donnellson, 13. II. 1902 – New York, 18. XII. 1978). Sveuč. prof. u Chicagu i na Yaleu, dir. Instituta za ratne komunikacije 1939–45. Jedan od osnivača moderne polit. znanosti. Istraživao polit. elite i način usmjeravanja ljudske želje za dominacijom u koristan društv. život. Djela: Psihopatologija i politika; Vlast i ličnost; Vlast i društvo; Studije o svjetskom javnom poretku; Pravo i javni poredak u prostoru; Komparativno istraživanje elite; Politička znanost.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: