Limón, José

José Limón
Limón, José, meks. plesač i koreograf (Culiacán, 12. I. 1908 – Flemington, 2. XII. 1972). Moderni ples studirao u New Yorku, potom osnovao vlastitu trupu i za nju koreografirao balete s folkl. i soc. temama. Svojim pedagoškim radom uvrstio se među najistaknutije pedagoge modernog plesa u Americi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: